De hoogste bestuursrechter van ons land, de Centrale Raad van Beroep, heeft vanmorgen in een 3 tal zaken een richtinggevende uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. De rode draad van de uitspraken is: De gemeenten blijven via de WMO verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp aan kwetsbare inwoners om de zelfredzaamheid vorm te geven., zie voor de 3 uitspraken onderstaande link

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-oordeelt-huishoudelijke-hulp-blijft-taak-gemeente-.aspx

Op deze uitspraken is geen hoger beroep mogelijk

Wat betekent deze uitspraak voor onze regio?

De gemeente Noordenveld voldoet met haar huidige beleid in grote lijnen aan de gestelde criteria.

De gemeenten in het Westerkwartier zullen echter hun beleid drastisch moeten wijzigen.

De wijze waarop zij in het jaar 2015 de huishoudelijke hulp 1 ( HH1) hebben afgeschaft is volledig in strijd met de wet:

  • Toegekende rechten op huishoudelijke hulp ( indicaties) van vóór 1 januari 2015 hadden in stand moeten blijven en via een maatwerkvoorziening ( via zorg in natura of een persoonsgebonden budget) door de gemeenten moeten blijven worden aangeboden
  • Ook na 1 januari 2015 moeten de gemeenten de HH1 blijven organiseren op maat ( via een op het individu gerichte indicatie), maar mag deze worden geregeld via een algemene voorziening, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet

De gemeenten in het Westerkwartier hebben aan beide voorwaarden niet voldaan. Ze verlenen wel een korting op een zogenaamd basispakket Hulp bij het Huishouden, mits de zorgvrager de huishoudelijke hulp regelt via een door de gemeenten voorgeselecteerde aanbieder. De financiële ondersteuning voor huishoudelijke hulp wordt hierbij niet geregeld op basis van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waaraan volgens de bestuursrechter de gemeenten zijn gehouden, maar via een werkgelegenheidsregeling van het Ministerie van VWS ( de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage). Dit beleid is in strijd met de wet!

Samen Zorgen voor Elkaar roept daarom de gemeenten in het Westerkwartier op om snel met nieuwe, sterk verbeterde beleidsplannen te komen, die wel kunnen slagen voor de toets aan de WMO wetgeving.

Wij adviseren de gemeentebesturen van de Westerkwartier gemeenten om daarbij hun oor te luisteren te leggen bij buurgemeente Noordenveld. Hun model voor huishoudelijke hulp is een voorbeeld voor veel andere gemeenten in Nederland, die problemen hebben om hun WMO beleid op een sociale en rechtvaardige wijze gestalte te geven!

De hoogste bestuursrechter van ons land, de Centrale Raad van Beroep, heeft vanmorgen in een 3 tal zaken een richtinggevende uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. De rode draad van de uitspraken is: De gemeenten blijven via de WMO verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp aan kwetsbare inwoners om de zelfredzaamheid vorm te geven., zie voor de 3 uitspraken onderstaande link https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-oordeelt-huishoudelijke-hulp-blijft-taak-gemeente-.aspx Op deze uitspraken is geen hoger beroep mogelijk Wat betekent deze uitspraak voor onze regio? De gemeente Noordenveld voldoet met haar huidige beleid in grote lijnen aan de gestelde criteria. De gemeenten in het Westerkwartier zullen echter hun beleid drastisch moeten wijzigen. De wijze waarop zij in het jaar 2015 de huishoudelijke hulp 1 ( HH1) hebben afgeschaft is volledig in strijd met de wet: - Toegekende rechten op huishoudelijke hulp ( indicaties) van vóór 1 januari 2015 hadden in stand moeten blijven en via een maatwerkvoorziening ( via zorg in natura of een persoonsgebonden budget) door de gemeenten moeten blijven worden aangeboden - Ook na 1 januari 2015 moeten de gemeenten de HH1 blijven organiseren op maat ( via een op het individu gerichte indicatie), maar mag deze worden geregeld via een algemene voorziening, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet De gemeenten in het Westerkwartier hebben aan beide voorwaarden niet voldaan. Ze verlenen wel een korting op een zogenaamd basispakket Hulp bij het Huishouden, mits de zorgvrager de huishoudelijke hulp regelt via een door de gemeenten voorgeselecteerde aanbieder. De financiële ondersteuning voor huishoudelijke hulp wordt hierbij niet geregeld op basis van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waaraan volgens de bestuursrechter de gemeenten zijn gehouden, maar via een werkgelegenheidsregeling van het Ministerie van VWS ( de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage). Dit beleid is in strijd met de wet! Samen Zorgen voor Elkaar roept daarom de gemeenten in het Westerkwartier op om snel met nieuwe, sterk verbeterde beleidsplannen te komen, die wel kunnen slagen voor de toets aan de WMO wetgeving. Wij adviseren de gemeentebesturen van de Westerkwartier gemeenten om daarbij hun oor te luisteren te leggen bij buurgemeente Noordenveld. Hun model voor huishoudelijke hulp is een voorbeeld voor veel andere gemeenten in Nederland, die problemen hebben om hun WMO beleid op een sociale en rechtvaardige wijze gestalte te geven!
198
keer bekeken
0
reacties
1
volgers
live voorbeeld
Vul minstens 1 karakters in
LET OP: Jij noemde %MENTIONS% maar dit bericht is zichtbaar voor hen en zij zullen geen notificatie ontvangen
Opslaan...
Opgeslagen
Alle berichten onder dit onderwerp zullen worden verwijderd ?
Concept in behandeling ... Klik om het weizigen te hervatten
 Verwijder concept