Volgens een onderzoek van FNV Zorg en Welzijn levert 77% van de gemeenten te weinig huishoudelijke hulp voor inwoners die ondersteuning nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven!

Hierover werd gisteravond bericht in de uitzending van de dagelijkse nieuwsrubriek Nieuwsuur, zie onderstaande link

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2130272-fnv-drie-kwart-gemeenten-levert-te-weinig-huishoudelijke-hulp.html

"Het blijkt dat 77 procent van de gemeenten zich niet houdt aan de wet en de juridische test niet doorstaat. Dat betekent dat inwoners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben", zegt Sarah Dobbe van FNV.

De FNV voert daarbij als maatstaf aan de gerechtelijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in mei 2016, waarin door de hoogste bestuursrechter van ons land is uitgesproken dat de gemeenten gehouden zijn aan de wet ( WMO 2015) om voor huishoudelijke hulp aan inwoners een maatwerkvoorziening in te richten.

In onze regio hadden alle gemeenten in 2015 in eerste instantie de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 afgeschaft en de huishoudelijke hulp op een andere wijze vorm gegeven.

De gemeente Noordenveld heeft goed geluisterd naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en onmiddellijk de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp hervat ( per 1 juli 2016)

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben tot dusver nog niets van zich laten horen naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Zij blijven tot dusver dus handelen in strijd met de WMO wetgeving!

Waarom is een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp nu zo essentieel?

Zorg op Maat is belangrijk omdat ieder mens met de eigen beperkingen en in de eigen leefsituatie uniek is. Bij een maatwerkvoorziening wordt recht gedaan aan "zorg op maat" en wel om 3 redenen;

1) op grond van de eigen beperkingen en op grond van de eigen leefsituatie wordt individueel een indicatie vastgesteld door de gemeente voor het aantal uren huishoudelijke hulp dat periodiek noodzakelijk is
2) de gemeente vergoedt deze uren, rekening houdend met een eigen bijdrage op basis van inkomen en/of vermogen. De eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan landelijk bepaald!
2) de zorgvrager heeft de vrije keus tussen een door de gemeente gecontracteerde aanbieder van huishoudelijke hulp of via een door hen zelf georganiseerde aanbieder, zoals Samen Zorgen voor Elkaar ( via een persoonsgebonden budget).

Wat is het gevolg van de afschaffing van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn?

Deze gemeenten gaan in feite voorbij aan het gegeven dat alle mensen met (ouderdoms)beperkingen uniek zijn en dus zorg op maat nodig hebben om de zelfredzaamheid in de eigen omgeving vorm te geven! Zij hebben in 2015 aan ruim 900 huishoudingen in de regio, die voorheen zorg op maat ontvingen via een maatwerkvoorziening, een zogenaamd basispakket Hulp bij het Huishouden aangeboden voor maximaal 2 uur per week, met een eigen bijdrage van 11 euro per uur en gedwongen af te nemen bij een paar door de gemeenten voorgeselecteerde aanbieders.

Alle 3 kenmerken, die een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp bevat, ontbreken in dit basispakket Hulp bij het Huishouden! Een belangrijk deel van de doelgroep heeft dan ook niet meegedaan aan deze regeling of hebben van de gemeenten een zogenaamde HH2 status ontvangen ( inwoners die niet zelf de regie kunnen voeren over hun huishouding) en konden zo gebruik blijven maken van de in stand gehouden maatwerkvoorziening voor HH2. Bij dit laatste schieten de gemeenten zichzelf echter in de voet, omdat de kosten van HH2 huishoudelijke hulp veel hoger ligt dan bij HH1 en in de praktijk het onderscheid vaak moeilijk is vast te stellen. Zo ontvangen de door de Westerkwartier gemeenten gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp 2 een uurtarief van rond 25 euro per uur, terwijl Samen Zorgen voor Elkaar voor alle cliënten ( HH1 en HH2) rekent met een tarief van 15,95 euro per uur voor huishoudelijke hulp! Wij stellen de cliënt en de leefomgeving centraal en verbinden altijd met een vaste, vertrouwde huishoudelijke hulp, die bij de cliënt past en over het juiste profiel beschikt!
De afschaffing van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in 2015 leverde de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Grootegast gezamenlijk ruim 2 miljoen euro besparing op op in 2015, zie onderstaande link naar een rapport uit november 2015 over de evaluatie van huishoudelijke hulp in 2015 in deze gemeenten

https://leek.raadsinformatie.nl/document/2610231/1

De gemeentelijke subsidies voor de uitvoering van het standaardpakket Hulp bij het Huishouden worden niet bekostigd uit de WMO maar uit een werkgelegenheidspotje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( Huishoudelijke Hulp Toelage). Hiervoor is in 2015 bijna 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Westerkwartier gemeenten, waarvan een belangrijk deel niet is besteed omdat veel inwoners geen gebruik hebben gemaakt van het standaardpakket Hulp bij het Huishouden. Deze subsidie heeft dus niet de werkgelegenheid gestimuleerd, maar heeft door de voorwaarden die aan de uitvoering werden gesteld voor het tegenovergestelde effect gezorgd, waardoor de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp in het Westerkwartier fors is gedaald in plaats van gestegen! Daarnaast schuilen er voor de gemeenten ook nog fiscale risico's aan deze vorm van subsidieverlening, omdat de huishoudelijke hulp niet is verleend op grond van de WMO, waaronder de zorg is vrijgesteld van BTW!

Als de gemeenten in het Westerkwartier de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in stand hadden gehouden, hadden ze niet alleen veel inwoners plezier kunnen doen, die huishoudelijke hulp nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven, maar hadden ze ook veel meer de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulp in stand kunnen houden. Nu constateren we dat heel veel, vaak oudere huishoudelijke hulpen, aan de zijlijn zijn komen te staan, terwijl ze vaak heel geschikt zijn om dit dankbare werk te doen, hierdoor vaak niet meer zelfstandig een eigen inkomen kunnen verwerven en vaak afhankelijk worden van inkomensondersteuning uit de WW of de bijstand! En het laatste moet vervolgens weer worden bekostigd door de gemeenten uit het Sociaal Domein ( Participatiewet)!

Regionale zorgaanbieder Samen Zorgen voor Elkaar pleit daarom voor een meer geïntegreerde aanpak door de gemeenten bij de uitvoering van haar taken in het (regionale) Sociale Domein. Dat beleid zou ons inziens meer gericht moeten zijn op de samenhang tussen zorgvraag en zorgaanbod in de regio ( met bijvoorbeeld als thema "samen zorgen voor elkaar" ).

Samen Zorgen voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 18 uur op 0594-870237 en per email op info@szve.nl.

Meer informatie over ons concept van huishoudelijke hulp kunt u ook vinden op onze website:

https://www.samenzorgenvoorelkaar.nl/zorg/huishoudelijke-hulp

Volgens een onderzoek van FNV Zorg en Welzijn levert 77% van de gemeenten te weinig huishoudelijke hulp voor inwoners die ondersteuning nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven! Hierover werd gisteravond bericht in de uitzending van de dagelijkse nieuwsrubriek Nieuwsuur, zie onderstaande link http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2130272-fnv-drie-kwart-gemeenten-levert-te-weinig-huishoudelijke-hulp.html "Het blijkt dat 77 procent van de gemeenten zich niet houdt aan de wet en de juridische test niet doorstaat. Dat betekent dat inwoners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben", zegt Sarah Dobbe van FNV. De FNV voert daarbij als maatstaf aan de gerechtelijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in mei 2016, waarin door de hoogste bestuursrechter van ons land is uitgesproken dat de gemeenten gehouden zijn aan de wet ( WMO 2015) om voor huishoudelijke hulp aan inwoners een maatwerkvoorziening in te richten. In onze regio hadden alle gemeenten in 2015 in eerste instantie de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 afgeschaft en de huishoudelijke hulp op een andere wijze vorm gegeven. De gemeente Noordenveld heeft goed geluisterd naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en onmiddellijk de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp hervat ( per 1 juli 2016) De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben tot dusver nog niets van zich laten horen naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Zij blijven tot dusver dus handelen in strijd met de WMO wetgeving! Waarom is een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp nu zo essentieel? Zorg op Maat is belangrijk omdat ieder mens met de eigen beperkingen en in de eigen leefsituatie uniek is. Bij een maatwerkvoorziening wordt recht gedaan aan "zorg op maat" en wel om 3 redenen; 1) op grond van de eigen beperkingen en op grond van de eigen leefsituatie wordt individueel een indicatie vastgesteld door de gemeente voor het aantal uren huishoudelijke hulp dat periodiek noodzakelijk is 2) de gemeente vergoedt deze uren, rekening houdend met een eigen bijdrage op basis van inkomen en/of vermogen. De eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan landelijk bepaald! 2) de zorgvrager heeft de vrije keus tussen een door de gemeente gecontracteerde aanbieder van huishoudelijke hulp of via een door hen zelf georganiseerde aanbieder, zoals Samen Zorgen voor Elkaar ( via een persoonsgebonden budget). Wat is het gevolg van de afschaffing van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn? Deze gemeenten gaan in feite voorbij aan het gegeven dat alle mensen met (ouderdoms)beperkingen uniek zijn en dus zorg op maat nodig hebben om de zelfredzaamheid in de eigen omgeving vorm te geven! Zij hebben in 2015 aan ruim 900 huishoudingen in de regio, die voorheen zorg op maat ontvingen via een maatwerkvoorziening, een zogenaamd basispakket Hulp bij het Huishouden aangeboden voor maximaal 2 uur per week, met een eigen bijdrage van 11 euro per uur en gedwongen af te nemen bij een paar door de gemeenten voorgeselecteerde aanbieders. Alle 3 kenmerken, die een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp bevat, ontbreken in dit basispakket Hulp bij het Huishouden! Een belangrijk deel van de doelgroep heeft dan ook niet meegedaan aan deze regeling of hebben van de gemeenten een zogenaamde HH2 status ontvangen ( inwoners die niet zelf de regie kunnen voeren over hun huishouding) en konden zo gebruik blijven maken van de in stand gehouden maatwerkvoorziening voor HH2. Bij dit laatste schieten de gemeenten zichzelf echter in de voet, omdat de kosten van HH2 huishoudelijke hulp veel hoger ligt dan bij HH1 en in de praktijk het onderscheid vaak moeilijk is vast te stellen. Zo ontvangen de door de Westerkwartier gemeenten gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp 2 een uurtarief van rond 25 euro per uur, terwijl Samen Zorgen voor Elkaar voor alle cliënten ( HH1 en HH2) rekent met een tarief van 15,95 euro per uur voor huishoudelijke hulp! Wij stellen de cliënt en de leefomgeving centraal en verbinden altijd met een vaste, vertrouwde huishoudelijke hulp, die bij de cliënt past en over het juiste profiel beschikt! De afschaffing van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in 2015 leverde de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Grootegast gezamenlijk ruim 2 miljoen euro besparing op op in 2015, zie onderstaande link naar een rapport uit november 2015 over de evaluatie van huishoudelijke hulp in 2015 in deze gemeenten https://leek.raadsinformatie.nl/document/2610231/1 De gemeentelijke subsidies voor de uitvoering van het standaardpakket Hulp bij het Huishouden worden niet bekostigd uit de WMO maar uit een werkgelegenheidspotje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( Huishoudelijke Hulp Toelage). Hiervoor is in 2015 bijna 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Westerkwartier gemeenten, waarvan een belangrijk deel niet is besteed omdat veel inwoners geen gebruik hebben gemaakt van het standaardpakket Hulp bij het Huishouden. Deze subsidie heeft dus niet de werkgelegenheid gestimuleerd, maar heeft door de voorwaarden die aan de uitvoering werden gesteld voor het tegenovergestelde effect gezorgd, waardoor de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp in het Westerkwartier fors is gedaald in plaats van gestegen! Daarnaast schuilen er voor de gemeenten ook nog fiscale risico's aan deze vorm van subsidieverlening, omdat de huishoudelijke hulp niet is verleend op grond van de WMO, waaronder de zorg is vrijgesteld van BTW! Als de gemeenten in het Westerkwartier de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in stand hadden gehouden, hadden ze niet alleen veel inwoners plezier kunnen doen, die huishoudelijke hulp nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven, maar hadden ze ook veel meer de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulp in stand kunnen houden. Nu constateren we dat heel veel, vaak oudere huishoudelijke hulpen, aan de zijlijn zijn komen te staan, terwijl ze vaak heel geschikt zijn om dit dankbare werk te doen, hierdoor vaak niet meer zelfstandig een eigen inkomen kunnen verwerven en vaak afhankelijk worden van inkomensondersteuning uit de WW of de bijstand! En het laatste moet vervolgens weer worden bekostigd door de gemeenten uit het Sociaal Domein ( Participatiewet)! Regionale zorgaanbieder Samen Zorgen voor Elkaar pleit daarom voor een meer geïntegreerde aanpak door de gemeenten bij de uitvoering van haar taken in het (regionale) Sociale Domein. Dat beleid zou ons inziens meer gericht moeten zijn op de samenhang tussen zorgvraag en zorgaanbod in de regio ( met bijvoorbeeld als thema "samen zorgen voor elkaar" ). Samen Zorgen voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 18 uur op 0594-870237 en per email op info@szve.nl. Meer informatie over ons concept van huishoudelijke hulp kunt u ook vinden op onze website: https://www.samenzorgenvoorelkaar.nl/zorg/huishoudelijke-hulp
240
keer bekeken
0
reacties
1
volgers
live voorbeeld
Vul minstens 1 karakters in
LET OP: Jij noemde %MENTIONS% maar dit bericht is zichtbaar voor hen en zij zullen geen notificatie ontvangen
Opslaan...
Opgeslagen
Alle berichten onder dit onderwerp zullen worden verwijderd ?
Concept in behandeling ... Klik om het weizigen te hervatten
 Verwijder concept